Velkommen til Evity Helse

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Timer

Vi har ikke flere ledige ordinære timer før vi er tilbake fra ferie i august. Ting som ikke er akutt må derfor vente til da. Timene legges ut i helsenorge 6 uker frem i tid. Det er derfor ikke noen ledige timer tilgjengelige timer i helsenorge akkurat nå. Dersom man ønsker å stå på avbestillingsliste kan man sende en melding om dette via helsenorge. 

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Evity helse drifter fastlegelisten til lege Haugeto. Vi tar pr nå dessverre ikke inn nye pasienter.

Evity helse er samlokalisert med Badet helsesenter og Tannlegekompaniet. Dersom du trenger time hos fysioterapeut, kiropraktor eller tannlege, ta kontakt direkte med klinikkene.
www.badethelsesenter.no
www.tannlegekompaniet.no

Sommerferie 2024

Vi har ferie uke 27, 28, 29 og 31, kontoret vil da være stengt. 

Uke 30 er vi tilstede mandag-torsdag og vi tar da imot primært akutte henvendelser så langt vi har kapasitet. 

Kapasiteten i fastlegeordningen i Hole er generelt under press og dette gjelder spesielt i ferier. Man kan derfor ikke forvente å få hjelp til annet enn det som ikke kan vente til fastlegen er tilbake og etter kapasitet. 

Daglegevakten på Hole medisinske senter skal vurdere øyeblikkelig hjelp henvendelser på dagtid for alle som oppholder seg i kommunen og de som har fastlege i kommunen når fastlegen ikke er tilgjengelig. Med dette menes henvendelser som ikke kan vente til fastlegen er tilbake og som man ville ha kontaktet legevakten på kveld og helg for.

Ved behov f.eks. stingfjerning som ikke kan vente til fastlegene er tilbake ta kontakt med Legene på Sundvollen for time hos sekretær.

Dersom behov for akutthjelp mens vi er feriestengt kontakt: 

Daglegevakt i Hole kommune Hole medisinske senter:
32 16 16 00, akutt nr: 32 16 16 01

Legene på Sundvollen: 31 41 50 05

Ringerike Interkommunale legevakt: 116 117

Dersom fare for liv og helse: 113

Funksjonene i helsenorge som heter e kontakt, e konsultasjon og reseptbestilling vil være stengt i den perioden vi har ferie.

Flåttvaksine/Ticovac

Vi har stor pågang for å sette disse vaksinene og har ikke kapasitet til å sette flere før ferien. De som allerede har avtale med meg får disse satt. Dersom man ønsker å sette kan man sende melding via helsenorge å be om resept for å få gjort dette på apoteket. For informasjon om vaksinen og dosering se FHI.  

https://www.fhi.no/va/vaksinasjonshandboka/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/skogflattencefalittvaksinasjon/

Time/ventetid

Pågangen hos oss er pr nå stor og krevende. Det sammen med avvikling av påskeferie og nødvendig kurs gjør at vi derfor dessverre har lengre ventetid på legetime enn det som er normalt. Første ledige time for ikke akutte henvendelser er de timene som ligger ute på Helsenorge. Vi har daglige akutt-timer som fylles opp samme dag basert på hastegrad og kapasitet.

Ved fravær fra jobb grunnet akutt sykdom er det egenmelding som skal brukes først. Der har man enten 3 dager eller inntil 8 dager dersom man jobber i IA bedrift. 

Vaksiner

Dersom du trenger rådgivning om vaksinering for utenlandsreise eller andre vaksiner kan du sende oss en melding via helsenorge. Vaksine/reiserådgivning koster 325,-, i tillegg kommer prisen for hver enkelt vaksine og administrasjon av dette. Prisoverslag kan man få etter at initial reiserådgivning er gjort.  

Dersom du ønsker vaksinering mot TBE (flåttvaksine), boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og polio) eller pneumovax (lungebetennelse) kan du også sende en henvendelse via helsenorge eller kontakte pr telefon. 

Dersom vi har kapasitet setter vi vaksiner på pasienter som ikke har fastlege ved kontoret.  
Alle vaksiner som settes hos oss registreres i sysvak og blir synlig på helsenorge. 

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til sykepleier.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI