Kontakt

Furuhallveien 17b
3512 Hønefoss
Tlf: 32 17 80 71

Ved alvorlig, akutt sykdom eller skade, kan vi nås på vårt akutt-nummer 32 17 80 72 mellom 08.15-15.00 mandag til torsdag. 

Besøk

Furuhallveien 17b
3512 Hønefoss

Evity Helse er samlokalisert med Badet helsesenter og Tannlegekompaniet på Helgelandsmoen

Åpningstider

Mandag-torsdag 08.15-15.15
Fredag: Stengt

Telefonen er betjent:
Mandag-torsdag: 09.00-11.00 og 13.00-13.45

Vi har lunsj mellom 12.15 og 13.00.

Vi ønsker at du primært bruker Helsenorge til å kontakte oss.

Vi forsøker å ringe tilbake de telefonene vi ikke får besvart når vi har anledning. Hvis man ikke har fått svar innen 10 minutter kan man derfor legge på og blir ringt tilbake eller sende beskjed via Helsenorge.

Ved alvorlig eller livstruende sykdom ring 113.

Ved behov for akutt legehjelp utenfor kontorets åpningstider kontakt:

På dagtid:
Daglegevakt i Hole kommune Hole medisinske senter Tlf. 32 16 16 00

Etter kl. 15.00 og i helger/helligdager: Ringerike interkommunale legevakt,
tlf: 116 117

Ved ferie og syke/kurs fravær har Hole kommune ansvar for kollegial fraværsdekning slik at pasientene er ivaretatt.